Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on olla valtakunnallisena yhdyssiteenä räjähteistä kiinnostuneiden, alalla toimivien henkilöiden ja yhteisöjen välillä sekä edistää jäsentensä välistä kanssakäymistä ja alan tuntemusta järjestämällä vuosittaiset räjähdepäivät. Yhdistys pyrkii jakamaan myös ulkopuolisille alaa koskevaa yleistä informaatiota. Yhdistys järjestää räjähteiden turvalliseen valmistukseen, käsittelyyn ja käyttöön liittyvää koulutusta sekä julkaisee räjähteisiin liittyvää materiaalia.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea räjähdealalla työskentelevät ja joilla on alalle soveltuva tutkinto tai pitkä työkokemus. Varsinaiseksi jäseneksi ja ainaisjäseneksi voi hakea myös henkilö, joka toimii tehtävissä, mikä edellyttää räjähteiden tutkimukseen tai valmistukseen liittyvää itsenäistä ja vastuullista toimintaa. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtoryhmä.